Doarpshûs de Golle

Wurdum

De stichting

Doarpshûs De Golle wordt beheerd door Stichting Dorpshuis Wirdum/Swichum. De Stichting is opgericht in 1971 en staat ingeschreven bij de KvK.

De missie van de Stichting Dorpshuis Wirdum/Swichum is het in stand houden en exploiteren van haar gebouw in Wirdum ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoetingen en de dienstverlening van de inwoners van Wirdum en Swichum.

De Stichting Dorpshuis Wirdum/Swichum heeft een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat. Één van de bestuursleden van de Stichting is tevens bestuurslid van Dorpsbelang Wirdum/Swichum. Deze invulling borgt de nauwe en goede samenwerking tussen Dorpsbelang en het stichtingsbestuur. Naast het bestuur zijn er 2 vaste vrijwilligers die periodiek vaste werkzaamheden verrichten; de beheerder en de schoonmaakster. Op de pagina “Bestuursleden en vrijwilligers” kunt u lezen wie de bestuursleden zijn.

Het bestuur streeft ten alle tijden vier speerpunten na:

  1. Sluitende exploitatie: Door de exploitatie in eigen beheer te nemen, moeten we ervoor zorgen dat er sprake is van een sluitende exploitatiebegroting.
  2. Volop in gebruik: Het gebruik van de Golle moet gestimuleerd en uitgebreid worden. Bewoners zullen meer moeten worden gewezen op de rol en de mogelijkheden van het dorpshuis en ook zullen er samenwerkingsverbanden moeten worden gezocht met ondermeer verenigingen uit het dorp.
  3. Goed beheer: Er moet sprake zijn van een goed beheer van de Golle (aanstellen beheerder: inkoop, inzet vrijwilligers, schoonmaak) en een groep vrijwilligers die het dorpshuis ondersteunt in de uitvoering.
  4. Goede staat: Het gebouw moet in goede staat verkeren en moet een uitnodigend karakter dragen. Het moet voldoen aan alle (brand-)veiligheidseisen en zowel het gebouw alsook de (vaste) materialen en het inventaris dienen in goede staat te verkeren.

© 2014 - 2024 De Golle