Doarpshûs de Golle

Wurdum

Geschiedenis

Geschiedenis gebouw
Doarpshûs De Golle is gehuisvest in een voormalige boerderij in de kern van het dorp Wirdum. Aan de buitenkant is het karakter van de boerderij volledig in stand gehouden.

Mondelinge overlevering wil, dat op de plaats van het tegenwoordige Doarpshûs De Golle ook een adellijk huis heeft gestaan van de familie Camstra. In 1832 maakte de bekende Wirdumer dagboekschrijver Doeke Hellema melding van een “heerenhuizinge” en een “boerenhuizinge” op deze plek.

Tot 1923 stond er een prachtige kop-hals-romp boerderij. In genoemd jaar werden de kop en de hals afgebroken, werd er een hooivak (“Golle”) van het bedrijfsgedeelte afgenomen en kwam de stelpboerderij tot stand zoals die nu nog bestaat. De naam Vriezemastate die ook wel aan de boerderij wordt gegeven, is vermoedelijk afkomstig van de familie Vrieze, die rond 1900 de eigenaar was. Historische betekenis heeft deze naam niet. De boerderij is in 1973 als dorpshuis in gebruik genomen.

In 2005 heeft het gebouw een ingrijpende verbouwing ondergaan. Het gebouw is toen aangepast aan de eisen des tijds. De boerderij doet nu meer dan 40 jaar dienst als dorpshuis en multifunctioneel centrum.

Geschiedenis Stichting Dorpshuis Wirdum/Swichum
In 1971 is een stichting opgericht die ten doel had “het oprichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw in Wirdum ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijtijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening”. Dit volgens de destijds vastgelegde statuten. Deze statuten zijn in 1981 gewijzigd maar zijn nog steeds leidend voor het bestuur van de stichting.

Tot en met 2009 werd de barexploitatie uitgevoerd door de lokale horeca-ondernemer Duhoux. Met ingang van 2010 heeft het bestuur de barexploitatie in eigen beheer.

foto’s: Bertus Kuperus 

© 2014 - 2024 De Golle