Doarpshûs de Golle

Wurdum

Huisregels

Om het bezoek aan Doarpshûs De Golle voor iedereen aangenaam te maken en te houden, beschikken we over een aantal huisregels:

 • Het is niet toegestaan om in het dorpshuis te roken.
 • Er wordt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar verkocht.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren te gebruiken in het dorpshuis of elders op het terrein van het dorpshuis.
 • Het is niet toegestaan om in het dorpshuis gekochte (alcoholhoudende) drank elders te nuttigen dan in het dorpshuis.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, zal geen alcoholhoudende drank meer worden verstrekt. Zij worden uit het pand verwijderd.
 • Wanneer het gebruik van alcoholhoudende dranken verstoring van de openbare orde of veiligheid  in de hand werkt, zal er geen alcoholhoudende drank (meer) worden verstrekt.
 • Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij constatering hiervan, zijn wij verplicht de politie in te schakelen.
 • Personen die agressief, discriminerend en/of aanstootgevend gedrag vertonen, zullen hierop door het personeel worden aangesproken. Bij herhaling van dit gedrag, zal verwijdering uit het pand volgen.
 • Het veroorzaken van geluidsoverlast bij het verlaten van het gebouw dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
 • Gelieve afval te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.
 • Het zonder duidelijke bedoelingen rondhangen bij het gebouw, is niet toegestaan.
 • De regels gesteld bij of namens de Drank- en Horecawetgeving zullen worden nageleefd en gehandhaafd.
 • Alle aanwijzingen, gegeven door het personeel, dienen te worden opgevolgd.

© 2014 - 2024 De Golle