Doarpshûs de Golle

Wurdum

November update

Gepubliceerd op:

Inloopochtend

Al enkele weken is er in de Golle op de dinsdagochtend een inloopochtend voor jong en oud om een kopje koffie of thee te komen drinken. Vanaf dinsdag 7 november is onze dorpenagent Marieke Zweers vanaf half elf ook aanwezig. Dit is uw kans om de vragen die er bij u leven aan haar te stellen. Zij is er om de week. De andere data voor dit jaar zijn 21 november, 5 december en 19 december. Schroom niet en kom langs.

Swinge en Switte

KDO is maandag 30 november gestart met Swinge en Switte (Bodyfit). Heb je altijd al aan Bodyfit willen doen, dan hoef je nu niet meer het dorp uit. Kom langs op de maandag van 18.30 tot en met 19.30 uur in de Golle. Heb je hier vragen over mail met Tjitske Bosch (tjitskebrouwerbosch@hotmail.com). Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Sinterklaas

Voor in de agenda: Sinterklaas komt op zaterdag  25 november in Wirdum aan om zijn verjaardag te vieren met alle kinderen van onze dorpen.

Scrooge: A Christmas Carol

In december is er een gezamenlijke uitvoering van  Looft den Heer en Nut en Nocht. Zij spelen Scrooge: A Christmas Carol. De uitvoeringen zijn op  16 december om  20.00 uur en 17 december om 15.30. Let op de aankondigingen in de Tuorkefretter en de andere sociale media! Kaarten zijn verkrijgbaar via www.nutennocht.frl.

© 2014 - 2024 De Golle