Doarpshûs de Golle

Wurdum

Reanimatie cursus en AED gebruik  

Gepubliceerd op:

Op de netwerkbijeenkomst van 23 november hebben initiatiefnemers Tineke Zijlstra en Jan Klaren  fiat gekregen van dorpsbelang en de bewoners van Wirdum om een reanimatiecursus te gaan organiseren. Dit met als doel, de groep die beschikbaar is voor een oproep, uit te breiden. 

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen! 
 
Op 25 januari, 31 januari en 15 februari wordt er een reanimatiecursus georganiseerd voor beginners en voor diegenen die de cursus willen herhalen. De lessen worden gegeven in de voorzaal van de Golle. 
 
Herhalings cursus: 
Woensdag 25 januari 2023 om 19:30 uur (duur ongeveer 2 uur) 
Maximaal 12 personen (bij meer aanmeldingen wordt er nog een datum gepland) 
 
Beginners cursus: 
Dinsdag 31 januari 2023 en  
Woensdag 15 februari om 19:30 uur (duur ongeveer 2,5 uur) 
Maximaal 6 personen per keer (bij meer aanmeldingen wordt er nog een datum gepland) 
 

Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een nieuw, geldig certificaat voor de duur van 1 jaar en daarmee oproepbaar via de app MijnHartslagNu. Voorwaarde, na deelname, is aanmelding als hulpverlener in de app MijnhartslagNU. 
 

De te maken kosten worden vergoed door Dorpsbelang Wirdum-Swichum en de gemeente.
Wil je je hier voor opgeven? Neem dan contact op met Tineke: tineke_zijlstra@hotmail.com 

De volgende gegevens graag in de mail doorgeven: 
Naam – Adres – Geboortedatum 
Beginner of gevorderde en datum van deelname. 
 
 
Meer informatie over HartslagNu vindt je op hartslagnu.nl 

© 2014 - 2024 De Golle